Home   informatie   GGD inspectie

GGD inspectie

GGD inspectierapport

Namens de gemeente ziet de GGD toe op de kwaliteit van de kinderopvang. Jaarlijks voert de GGD een inspectie uit om te toetsen of de kinderopvang aan de eisen van het Convenant Kwaliteit Kinderopvang voldoet. Daarbij kan de GGD ook onverwacht langskomen om te controleren. Kinderopvanglocaties die voldoen aan de eisen van de GGD worden opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

De kleine ster voldoet aan deze eisen. Hieronder zijn de rapport(en) van de GGD in te zien, die zijn opgemaakt naar aanleiding van de inspectie van De kleine ster.

http://www.dekleinester.nl/wp-content/uploads/inspectierapport-GGD-2019.pdf

Definitief rapport KDV De Kleine Ster september 2018

IMG_7515